ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมชาย 2 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมชาย 2 คน