ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน