ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส หญิงเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส หญิงเดี่ยว