ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ