ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญเพิ่ม เวทีเพาะกาย 1 ทอง 1 เงิน และ 1 ทองแดง

จากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย (29 ม.ค. 61) ‘ศักรินทร์ แขวงกรุง’ คว้าเหรียญทอง แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. และเหรียญเงิน จาก ‘สุเมธ โตพุ่ม’ และ เหรียญทองแดง จาก ‘ณัฐพงษ์ ทงรักษ์’ จากแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.

สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเพาะกาย ชิง 6 เหรียญทอง ได้แก่ Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.เกษตรศาสตร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏรำไพพรรณี แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. ทอง : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เงิน : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. ทอง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เงิน : ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทองแดง : ม.ราชภัฏจันทรเกษม โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. ทอง : ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เงิน : ม.ราชภัฏนครราชสีมา ทองแดง : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. ทอง : ม.สวนดุสิต เงิน : ม.หอการค้าไทย ทองแดง : ม. หอการค้าไทย และ ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป ทอง : ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เงิน : ม.มหาสารคาม ทองแดง : ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คาราเต้-โด ชิง 4 เหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : จุฬา ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา และ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง ทอง :จุฬา เงิน : เกษตรศาสตร์ ทองแดง : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ สถาบันการพลศึกษา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.นเรศวร ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.กรุงเทพธนบุรี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.นเรศวร ทองแดง : จุฬา และ ม.กรุงเทพธนบุรี ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง ปืนยาว 3 ท่า – บุคคลชาย ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม. เชียงใหม่ ทองแดง สถาบันการพลศึกษา ปืนสั้นยิงเร็ว – บุคคลชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม. รามคำแหง ทองแดง : ม.สงขลานครินทร์

ว่ายน้ำ ชิง 5 เหรียญทอง กบ 100 เมตร – หญิง ทอง : จุฬาฯ เงิน : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทองแดง : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟรีสไตล์ 400 เมตร – ชาย ทอง : ม.รามคำแหง เงิน : จุฬาฯ ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา ฟรีสไตล์ 50 เมตร – หญิง ทอง : ม.เกษตรศาสตร์ เงิน : จุฬาฯ ทองแดง : จุฬาฯ กรรเชียง 100 เมตร – ชาย ทอง : จุฬาฯ เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.บูรพา ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร – ชาย ทอง : จุฬาฯ เงิน : ม.เกษตรศาสตร์ ทองแดง : ม.เกษมบัณฑิต ผีเสื้อ 50 เมตร – ชาย ทอง : ม.เกษตรศาสตร์ เงิน : ม.อัสสัมชัญ ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา

หมากกระดาน ชิง 19 เหรียญทอง หมากล้อม บุคคลชาย ทอง : ม.อัสสัมชัญ เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี หมากล้อม บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.รัตนบัณฑิต ทองแดง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน ทอง : จุฬาฯ เงิน : ม.ศรีปทุม ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ม.ธรรมศาสตร์ หมากล้อม ทีมชาย 3 คน ทอง : ม.เกษตรศาสตร์ เงิน : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทองแดง : ม.อัสสัมชัญ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมากรุกไทย คู่ชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หมากรุกไทย บุคคลชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.เชียงใหม่ ทองแดง : ม.นอร์ท-เชียงใหม่ และ จุฬาฯ หมากรุกไทย คู่หญิง ทอง : ม.เทคโนโลยีสุรนารี เงิน : จุฬาฯ ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.รัตนบัณฑิต หมากรุกไทย บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ขอนแก่น และ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี หมากรุกไทย คู่ผสม ทอง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เงิน : ม.ขอนแก่น ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เชียงใหม่ หมากรุกสากล คู่ชาย ทอง : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เงิน : ม.เกษตรศาสตร์ ทองแดง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ จุฬาฯหมากรุกสากล คู่หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทองแดง : จุฬาฯ และ ม.ขอนแก่น หมากรุกสากล คู่ผสม ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.เกษตรศาสตร์ ทองแดง : ม.ขอนแก่น และ จุฬาฯ หมากรุกสากล บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.รัตนบัณฑิต ทองแดง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมากรุกสากล บุคคลชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ทองแดง : จุฬาฯ และ ม.ขอนแก่น

หมากฮอส บุคคลชาย ทอง : จุฬาฯ เงิน : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทองแดง : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ม.รัตนบัณฑิต หมากฮอส คู่ชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.ราชภัฏอุดรธานี ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ม.เกษตรศาสตร์ หมากฮอส บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทองแดง : จุฬาฯ และ ม.อุบลราชธานี หมากฮอส คู่หญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ทองแดง : ม.ขอนแก่น และจุฬาฯ หมากฮอส คู่ผสม ทอง : จุฬาฯ เงิน : ม.ราชภัฏมหาสารคาม ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ยูยิตสู ชิง 9 เหรียญทอง ได้แก่ ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. ทอง : ม. สวนดุสิต เงิน : ม.เกษมบัณฑิตทองแดง : ม.รังสิต และ สถาบันการพลศึกษา ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง ทอง : ม. เกษมบัณฑิต เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.สวนดุสิต และ จุฬา จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ทอง : ม. หอการค้าไทย เงิน : บูรพา ทองแดง : ม.ศรีปทุม และ ม.กรุงเทพธนบุรี จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทองแดง : ม.เกษมบัณฑิต จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. ทอง : ม. ศรีปทุม เงิน : วิทยาลัยดุสิตธานี ทองแดง : จุฬา และ สถาบันการพลศึกษา ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. ทอง : ม.สวนดุสิต เงิน : ม.เกษมบัณฑิตทองแดง : ม.รังสิต และ สถาบันการพลศึกษา ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทองแดง : ม. เกษมบัณฑิต และ ม.แม่ฟ้าหลวง จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทองแดง : ม. เกษมบัณฑิต และ ม.ศรีปทุม ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษาทองแดง : ม.สวนดุสิต และ ม.ธรรมศาสตร์