รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ก.ก.ม.ท.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ก.ก.ม.ท.) ให้สัมภาษณ์ถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ และจับแจกรางวัลมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า STROM แก่ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกชิงรางวัล ณ ศูนย์ Press Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี