ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี