ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-18.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส – ชายคู่

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส – หญิงคู่

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี