ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 30 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 30 ม.ค. 2561(เย็น)