ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เปตอง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เปตอง วันที่ 30 มกราคม 2561 (เช้า) ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายอนุชา สุขตลอดกาล นายสุรศักดิ์ แตงเจริญ ชัยวัฒน์ ชมโชค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์ พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ทีมชาย 3 คน
อันดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา  (ฟ้า)
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  (เหลือง)
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  (น้ำเงิน) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (ส้ม)

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ทีมหญิง 3 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต  (กรมท่า)
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (ส้ม)
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  (ชมพู) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (ส้ม)