ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เปตอง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เปตอง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)