ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)