ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวทชายน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐพงศ์  จันทร์แก้ว จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  คว้าแชมป์กีฬามวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวท – ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก