ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวทชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวทชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)