ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกายวันที่ 30 ม.8. 2561 (ดึก)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเเพาะกายวันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 18.01 – 21.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายวัชรวีย์ กุณาวงค์ และ นายพรเทพ อินทร์อักษร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ