ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)