ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)