ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561(รอบชิงชนะเลิศ) ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อากร สำราญจิตต์ เอกชล ลำดวนหอม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงคู่ (รอบชิงชนะเลิศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นฝ่ายชนะ

แข่งขันเทนนิสประเภทแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงคู่

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปกร

1.1 นางสาวฉัตรมณี จันทร์เขียว

1.2 นภาวี จันทร์เขียว

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬากรณ์

2.1 กลมลักษณ์ กิตติถนอม

2.2 อารีพร วณิชยาพณิชย์