ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกีฬา ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร – หญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกีฬา ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร – หญิง วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo) ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์ พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร – หญิง ทำเวลาได้ดีที่สุด 00:00:59.03

 

ภาพบรรยากาศ