ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธารทิพย์  วรรณพรม จาก สถาบันการพลศึกษา คว้าแชมป์กีฬามวยสากลสมัครเล่น แบนตั้มเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก