ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น เฟเธอร์เวทหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น เฟเธอร์เวทหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)