ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวทหญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น ไลท์เวทหญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรนภัส   คาธิพาที จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าแชมป์กีฬามวยสากลสมัครเล่น ไลท์เวท – หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก