ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นมวยสากลสมัครเล่นหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นมวยสากลสมัครเล่นประเภทหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561(Official Photo)
ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอัญชลี  มั่นคง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท หญิง