ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง นายสมสกุล เทียนชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ