ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)