ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เจ้าภาพคว้า 2 ทอง 1 เงินเพิ่ม

ปิดสนามเวทีเพาะกาย เจ้าภาพคว้า 2 ทอง จาก ธนวันต์  เวศพันธ์ คว้าทอง ประเภท แอธเลติคฟิสิค บุคคลชายความสูงเกิน 175 ซม. สุดารัตน์ งาตา  โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม และ 1 เงิน จาก  ธนัทกฤศฏ์  สุดยอด โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.