ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (รอบรองชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (รอบรองชนะเลิศ) ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี