ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวกันติชา แผ้วพลสง นายสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย

ลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ลำดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา
ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ