ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เหรียญรางวัล’ราชมงคลธัญบุรีกมส์’

แนวคิดการออกแบบลวดลายของเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลเกมส์’ ใช้ข้อมูลการออกแบบจากสัญลักษณ์ ‘ประติมากรรมบัวทอง’ หรือสัญลักษณ์รูปดอกบัว เช่นเดียวกันกบตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันในครั้งนี้ โดย อาจารย์โสพิศ ชัยชนะ อาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผู้ออกแบบเหรียญรางวัลฯ และได้ลดทอนรายละเอียดลวดลายภายในสัญลักษณ์รูปดอกบัวลง เพื่อให้เกิดความสวยงานชัดเจนในเชิงเทคนิคการออกแบบและเพื่อให้เกิดการตัดกันของเส้น Pixel กิดเป็นมิติของประกายเพชรวางคู่กับสัญลักษณ์ RMUTT GAMES 2018 ที่ลงลายเส้นสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย