ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ประเภท ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ประเภท ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)