ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

“รอยยิ้ม มิตรภาพ น้ำใจ” นศ.จิตอาสา มทร.ธัญบุรี

          ตลอดระยะเวลาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 อีกหนึ่งฝ่ายที่ขาดไม่ได้ คือ อาสาสมัครจิตอาสา ที่เต็มใจทำงานเพื่อบ้านหลังนี้ ต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั้ง 112 ด้วยรอยยิ้ม มิตร และน้ำใจ