“รอยยิ้ม มิตรภาพ น้ำใจ” นศ.จิตอาสา มทร.ธัญบุรี

“รอยยิ้ม มิตรภาพ น้ำใจ” นศ.จิตอาสา มทร.ธัญบุรี