ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬาแฮนด์บอล ทีมชายและทีมหญิง วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬาแฮนด์บอล ทีมชายและทีมหญิง วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)