กำหนดการพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันพุธที่ 31 มกราคม  2561

กำหนดการพิธีปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

วันพุธที่ 31 มกราคม  2561

ณ  สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

—————————————-

 

เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนพิธีปิด

เวลา 16.30 น. ประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) เข้าประจำที่นั่งบนอัฒจันทร์ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) วงโยธวาฑิตนำขบวนพาเหรด ธงสถาบัน และนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่สนาม

เวลา 17.00 น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

เวลา 17.20 น. ประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) กล่าวปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

เวลา 17.25 น. พิธีเชิญธง กกมท. และธงราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ลงจากยอดเสา พร้อมดับไฟในกระถางคบเพลิง

เวลา 17.35 น. การแสดงพิธีปิดฯ “วงดนตรีลูกทุ่งจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

เวลา 18.00 น. พิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 46 (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

 เวลา 18.30 น. การแสดงจากเจ้าภาพครั้งต่อไป

เวลา 19.00 น. สิ้นสุดพิธีปิด

 

—————————————————————-

กำหนดการพิธีปิด 'ราชมงคลธัญบุรีเกมส์' (74.0 KiB, 91 downloads)