ภาพเด็ด! บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

 

ภาพเด็ด! บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา บุรินทร สุริยอมร พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดุเดือดตลอดทั้งเกม ก่อนที่ทีมนักกีฬาฮอกกี้จากสถาบันพละศึกษา จะหวดลูกทำแต้มไปได้ในวินาทีสุดท้าย
สร้างความนาเสียดายให้ ทีมนักกีฬาฮอกกี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างน่าเจ็บใจ