ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล ทีมหญิง วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล ทีมหญิง วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.

ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ 37-36 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ