ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ประเภท ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ประเภท ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา บุรินทร สุริยอมร พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ