ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล ทีมชาย วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล ทีมชาย วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 11.00 น.

ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน สถาบันการพลศึกษา เป็นฝ่ายชนะ 37-35 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ