ภาพเด็ด! บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา บุรินทร สุริยอมร พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สู้สุดใจ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้ ก่อนจะตัดสินกันด้วยการตีลูกโทษ ทีมนักกีฬาฮอกกี้จากสถาบันพลศึกษา
พลาดเสียประตูให้กับ ทีมนักกีฬาฮอกกี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าเหรียญทองไปครอง