ภาพเด็ด! บรรยากาศการรับรางวัล กีฬาคาราเต้-โด วันที่ 31 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพเด็ด! บรรยากาศการรับรางวัล กีฬาคาราเต้-โด วันที่ 31 ม.ค. 2561(Official Photo)