ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 ม.ค. 2561 (official photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 ม.ค. 2561 (official photo)