ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 วันที่ 31 ม.ค. 2561 (official photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 วันที่ 31 ม.ค. 2561 (official photo)