ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท คู่ผสม วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท คู่ผสม วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ