ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 9.00-11.00 น. ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อนุชา สุขตลอดกาล และ พรเทพ อินทร์อักษร หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
อันดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ ประเภท หญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์