ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมชาย วันที่ 31 ม.ค. 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมชาย วันที่ 31 ม.ค. 2561(เช้า)