ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เย็น)