ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 31 ม.ค. 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 31 ม.ค. 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)

ณ สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ VS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการแข่ขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชนะ 33-3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย