ภาพบรรยากาศการรับรางวัล กีฬาฟุตซอล วันที่ 31 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับรางวัล กีฬาฟุตซอล วันที่ 31 ม.ค. 2561

ณ ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ศิลาวุฒิ นวลนุกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ