ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ