ภาพบรรยากาศการรับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาฟุตซอล วันที่ 31 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาฟุตซอล วันที่ 31 ม.ค. 2561(Official Photo)
ณ ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักกีฬาดีเด่น  ณัฐมน อาจกล้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัลนักกีฬาดีเด่น อนันตชัย ปราบวงษา จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต